جهت مشاهده لیست پلانهای لینوکس برروی لیست پلان ها کلیک کنید لیست پلانهای لینوکس

Features Basic Plan Standard Plan Advanced Plan مشخصات
Web space 500 MB 5000 MB 10000 MB فضای وب سایت
Sitekit       سایت ساز
Bandwidth/Month 10 GB 50 GB 100 GB پهنای باند مجاز ماهیانه
Addon/Parked Domains Unlimited Unlimited دامنه های جانشین
Sub-Domains Unlimited Unlimited Unlimited تعداد زیر دامنه
Hosting Control Panel Latest cPanel Latest cPanel Latest cPanel پنل مدیریت هاستینگ
Price/monthly (Tomans) 5900 T 11900 T 32900 T قیمت ماهیانه (تومان)
Order Now Order now Order now Order now همینک سفارش دهید
 
Email Features قابلیت های پست الکترونیک
Email Accounts 10 50 100 تعداد صندوق پست الکترونیک
Mailing Lists       ارسال ایمیل گروهی
POP3 Mailboxes       پشتیبانی از POP3
IMAP Facility       پشتیبانی از IMAP
SMTP Service       پشتیبانی از SMTP
Auto Responder       پاسخگویی اتوماتیک
Forwarding       انتقال پست الکترونیک
Webmail Interface SquirrelMail/RoundCube/Horde SquirrelMail/RoundCube/Horde SquirrelMail/RoundCube/Horde شکل ظاهری وب میل
Mail Filters       فیلترینگ پست الکترونیک
Spam Assassin       ضد هرزنامه
Virus Blocking       آنتی ویروس
Sendmail       پشتیبانی از Sendmail
MS Outlook       پشتیبانی از Outlook
FTP Features امکانات FTP
FTP Accounts Unlimited Unlimited Unlimited دسترسی به FTP
Frontpage Extensions       پشتیبانی از FrontPage
Anonymous FTP       دسترسی FTP کاربر میهمان
FTP Session Manager       مدیریت اتصالات فعال FTP
Scripting Languages امکانات برنامه نویسی
PHP PHP 5.x PHP 5.x PHP 5.x پشتیبانی از PHP
Perl Perl 5.8.8 Perl 5.8.8 Perl 5.8.8 پشتیبانی از Perl
Yum/CPAN Perl Modules       پشتیبانی از ماژول Yum/CPAN
CGI-BIN       پشتیبانی از CGI-BIN
Python       پشتیبانی از Python
Zend 3.3.3 3.3.3 3.3.3 پشتیبانی از Zend
Ruby 1.9.1 1.9.1 1.9.1 پشتیبانی از Ruby
Ruby on Rails 2.3.5 2.3.5 2.3.5 پشتیبانی از Ruby on Rails
GD Library 2.0.9 2.0.9 2.0.9 پشتیبانی از GD
Server Side Includes (SSI)       پشتیبانی از SSI
SSH Access       پشتیبانی از SSH
Apache Handlers 1.3 1.3 1.3 مدیریت Apache
Mime Types Manager       مدیریت Mime Type
CURL 7.20.1 7.20.1 7.20.1 پشتیبانی از CURL
Cron Jobs       سرویس های زمانی
.htaccess support       تنظیمات اختصاصی .htaccess
Databases امکانات بانک اطلاعاتی
MySQL 5 Databases Unlimited Unlimited Unlimited بانک اطلاعاتی MySQL 5
phpMyAdmin MySQL Tool 3.3.2 3.3.2 3.3.2 ابزار مدیریت بانک اطلاعاتی MySQL
postgreSQL Databases 8.4.3 8.4.3 8.4.3 پشتیبانی از بانک اطلاعاتی postgreSQL
phpPGAdmin MySQL Tool 4.2.3 4.2.3 4.2.3 ابزار مدیریت بانک اطلاعاتی postgreSQL
Software and Application برنامه ها و نرم افزار ها
Fantastico De Luxe De Luxe De Luxe نصب Fantastico
WordPress 2.9.2 2.9.2 2.9.2 نصب WordPress
phpBB / phpBB3 3.0.7 3.0.7 3.0.7 نصب phpBB و phpBB3
Mambo 4.6.5.cp 4.6.5.cp 4.6.5.cp نصب Mambo
phpMyChat 0.15.0 0.15.0 0.15.0 نصب phpMyChat
OSCommerce 2.2rc2a.cp 2.2rc2a.cp 2.2rc2a.cp نصب OSCommerce
Coppermine Gallery 1.4.26 1.4.26 1.4.26 نصب Coppermine
Advanced Guestbook 2.4.4 2.4.4 2.4.4 نصب Advanced Guestbook
cPSupport (1-0.9.1) 1-0.9.1 1-0.9.1 1-0.9.1 نصب cPSupport
Statistics & Tracking امکانات آمار گیری و آنالیز
Bandwidth Monitor       نظارت بر پهنای باند
Web / FTP Stats       آمار مراجعه سایت و FTP
Webalizer Stats       نرم افزار آمار گیری Webalizer
Webalizer FTP Stats       نرم افزار آمار گیری Webalizer FTP
Graphical Stats       نمایش نمودارهای آمار سایت
Raw Log Files       گزارش اولیه فایل ها
Error Logs       گزارش خطا
Technical Support پشتیبانی فنی
Phone Support 24x7x365 24x7x365 24x7x365 پشتبانی فنی تلفنی
Live Chat Business hours Business hours Business hours پشتیبانی کفتگوی متنی زنده
Ticket Support       ثبت درخواست
User Manual       راهنمای جامع کاربران
Datacenter and Network امکانات شبکه و دیتاسنتر
Uptime Guarantee 99.9 % 99.9 % 99.9 % سلامت شبکه
Server Backup Daily Daily Daily تهیه نسخه پشتیبان از سرورها
Server Monitoring 24x7x365 24x7x365 24x7x365 مانیتورینگ سرورها
Gateway Connectivity Multi Gigabit Ethernet Multi Gigabit Ethernet Multi Gigabit Ethernet اتصال به بک بن های اصلی
Dedicated IP Address 80000 Tomans 80000 Tomans 80000 Tomans آدرس IP اختصاصی
Fire Suppression       سیستم اطفا حریق