جهت مشاهده لیست پلانهای ویندوز برروی لیست پلان ها کلیک کنید لیست پلانهای ویندوز

Primary Feature Basic Plan Standard Plan Developer Plan Advanced Plan Premium Plan امکانات اصلی
Web Space 100 MB 500 MB 1000 MB 5000 MB 10000 MB فضای وب سایت
Sitekit           سایت ساز
Banwidth Usage/Month 2 GB 5 GB 10 GB 50 GB 100 GB پهنای باند مجاز ماهیانه
Subdomain(s) 2 6 10 20 50 تعداد زیر دامنه
Hosting Control panel WebsitePanel WebsitePanel WebsitePanel WebsitePanel WebsitePanel پنل مدیریت هاستینگ
FTP Access Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited دسترسی FTP
Price/monthly (Tomans) 6900 T 10900 T 19900 T 32900 T 51900 T قیمت / ماهیانه (تومان)
Order Now Order now Order now Order now Order now Order now همینک سفارش دهید
 
Script and Component Features امکانات برنامه نویسی
FrontPage Extentions           پشتیبانی از FrontPage
Active Server Page (ASP) ASP 3 Classic ASP 3 Classic ASP 3 Classic ASP 3 Classic ASP 3 Classic پشتیبانی از ASP
PHP   PHP 4.x/5.x PHP 5.x PHP 5.x PHP 5.x پشتیبانی از PHP
ASP.Net     .Net 2.4.4/5 .Net 2.4.4/5 .Net 2.4.4/5 پشتیبانی از ASP.Net
Server Side Include (SSI)           پشتیبانی از SSI
Adobe ColdFusion       ColdFusion 9 ColdFusion 9 پشتیبانی از ColdFusion
JSP/Java Servlet           پشتیبانی از JSP
ODBC/MyODBC           پشتیبانی از ODBC
ASP Component AspUpload / AspEmail / AspJpeg AspUpload / AspEmail / AspJpeg AspUpload / AspEmail / AspJpeg AspUpload / AspEmail / AspJpeg AspUpload / AspEmail / AspJpeg افزونه های ASP
.Net Components           افزونه های ASP.Net
Dedicated Application Pools           Application Pool مجزا
Database Capabilities قابلیت های بانک اطلاعاتی
MS Access Database Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited بانک اطلاعاتی Access
MySQL Database 5   1 Database 2 Databeses 4 Databases 8 Databases بانک اطلاعاتی MySQL 5
MS SQL Server Database 2005/2008     1 Database 2 Databases 4 Databases بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2005/2008
MS SQL Reporting Services 2008 2008 2008 2008 2008 گزارشگیری MS SQL Server
Email Features قابلیت های پست الکترونیک
POP3/SMTP/IMAP4 Accounts 5 15 25 50 100 تعداد صندوق پست الکترونیک
Email Space (Each email) 250 MB 250 MB 250 MB 250 MB 250 MB فضای هر پست الکترونیک
Web Mail Access           دسترسی از طریق مرورگر
Web Access Interface More Than 5 Themes More Than 5 Themes More Than 5 Themes More Than 5 Themes More Than 5 Themes شکل ظاهری وب میل
Personal Calendar           تقویم شخصی
Address Book           دفترچه تماس ها
Email Aliase and Forwarding           الحاق و انتقال پست الکترونیک
Auto Responder           پاسخگویی اتوماتیک
Mobile Divice Access           دسترسی برای موبایل
Mailling list           ارسال ایمیل گروهی
Virus Protection           محافظت در برابر ویروس
Anti Spam/Spam Filter           محافظت و فیلتر هرزنامه
Technical Support پشتیبانی فنی
Phone Support 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 پشتبانی فنی تلفنی
Live Chat Business hours Business hours Business hours Business hours Business hours پشتیبانی کفتگوی متنی زنده
Ticket Support           ثبت درخواست
User Manual           راهنمای جامع کاربران
Datacenter and Network امکانات شبکه و دیتاسنتر
Uptime Guarantee 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % 99.9 % سلامت شبکه
Server Backup Daily Daily Daily Daily Daily تهیه نسخه پشتیبان از سرورها
Server Monitoring 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 مانیتورینگ سرورها
Gateway Connectivity Multi Gigabit Ethernet Multi Gigabit Ethernet Multi Gigabit Ethernet Multi Gigabit Ethernet Multi Gigabit Ethernet اتصال به بک بن های اصلی
Dedicated IP Address 80000 Tomans 80000 Tomans 80000 Tomans 80000 Tomans   آدرس IP اختصاصی
Fire Suppression           سیستم اطفا حریق